Hitta din nästa stora idé!

Häng med i Creativity House slutna Facebookgrupp för idégenerering. 

Facebook LIVE varje dag där vi tillsammans bollar fram din nästa stora grej. 

15-19 juli 2019

BOOT CAMP: IDÉGENERERING
med Magdalena Bibik-Westerlund
från Creativity House